|

Fostul director de la Ampelum Zlatna, Viorel Măluşel, condamnat să plătească 40.000 de euro pentru că a dispus transportul ilegal al fotbaliştilor de la Minaur şi Unirea Alba Iulia

Fostul director al combinatului de prelucrare a cuprului Ampelum Zlatna, Viorel Măluşel, trebuie să plătească daune civile în valoare de 174.000 lei (aproximativ 40.000 de euro) după ce timp de mai mulţi ani a decis ca fotbaliştii de la echipele Unirea Alba Iulia şi Minaur Zlatna să fie transportaţi cu autobuzele societăţii, fără a exista un contract între cele două părţi.

Sentinţa definitivă a fost pronunţată de Curtea de Apel în 13 decembrie 2012 şi a constatat încetarea procesului penal privind săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii pe motiv de prescriere a faptei. Infracţiunile au avut loc în perioada 2000 – 2003. Fostul director Viorel Măluşel a condus Ampelum Zlatna în perioada 1996 – 2003. Societatea este acum radiată de la Registrul Comerţului, după ce a ajuns în faliment, iar procedura de vânzare a activelor s-a finalizat. Între 2002 şi 2004, Măluşel a fost şi preşedite la clubul de fotbal FC Unirea Alba Iulia. La instanţele de fond şi apel, Judecătoria Alba Iulia şi Tribunalul Alba, inculpatul a fost achitat atât din punct de vedere penal, cât şi civil. Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursurile formulate, a decis încetarea procesului penal, dar l-a obligat pe Viorel Măluşel să plătească 174.826 lei către acţionarii SC Ampelum SA Zlatna. Dosarul a fost trimis în judecată în anul 2008.

Minuta Curţii de Apel Alba Iulia:

“Admite recursurile declarate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba şi de S.C. Suport Colect S.R.L. împotriva deciziei penale nr.6/A/2012 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul 3068/176/2008. Casează decizia penală atacată, precum şi sentinţa penală nr.254/13.04.2010 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia şi rejudecând:

În baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.g Cod procedură penală cu aplicarea art.124 Cod penal, încetează procesul penal privind pe inculpatul Măluşel Viorel Alexandru pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii prev.de art.272 alin.1 pct.2 din Legea nr.31/1990. Obligă pe inculpatul Măluşel Viorel Alexandru să plătească acţionarilor S.C. Ampelum S.A. Zlatna, societate radiată din registrul comerţului, suma de 1.748.266.655 ROL (174.826 RON).

Menţine măsurile asigurătorii dispuse cu privire la bunurile inculpatului Măluşel Viorel Alexandru prin ordonanţa procurorului din 04.08.2004 dată în dosarul nr.574/P/2004 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
Cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul procesului penal rămân în sarcina statului. Onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 50 lei, în cotă procentuală, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.  Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică din data de 13.12.2012.”

Pentru ce a fost judecat Viorel Măluşel

Prin rechizitoriul emis la data de 23.05.2008 în dosar nr. 1430/P/2007 Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a trimis în judecată pe inculpatul Măluşel Viorel Alexandru, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 266 (în prezent art. 272) alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990 republicată şi art.25 C.pen. raportat la art.290 C.pen. cu aplic art. 41 alin.2 C.pen. şi art. 12 din Legea 87/ 1994. În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în fapt că, în perioada 1996 – 19.11.2003, inculpatul Măluşel Viorel Alexandru a fost director general (preşedintele consiliului de administraţie şi director general executiv, numit în Adunarea Generală a Acţionarilor)la S.C.”Ampelum” S.A. Zlatna, societate ce avea ca principal obiect de activitate producţia de cupru.

În cursul anului 2000, S.C. Ampelum” S.A. Zlatna a vândut majoritatea
mijloacelor de transport auto de persoane, cu care transporta salariaţii la şi de la locul de muncă, fiind păstrate dintre autobuze doar două şi anume autobuzele cu numerele de înmatriculare AB-04-JKB, condus în perioada 2001-2003 de martorul C.P. şi respectiv AB-01-YPZ, condus în perioada 2001-2002 martorul L.I., aceste autobuze fiind autorizate pentru transport persoane. De asemenea au fost păstrate două microbuze tot pentru transport persoane. Inculpatul Măluşel Viorel Alexandru nu a deţinut vreo funcţie oficială la clubul de fotbal  F.C. Minaur Zlatna. În perioada anilor 2002 – 2004, susnumitul a deţinut funcţia de preşedinte al clubului de fotbal F.C. Apulum Unirea Alba.

Între S C. Ampelum S.A. Zlatna şi cele două cluburi sportive, pe perioada 2001 – 2003, nu au fost încheiate contracte de sponsorizare care să aibă ca obiect transportarea membrilor celor două echipe de fotbal cu autobuzele societăţii şi pe cheltuiala acesteia. Cu toate acestea, în perioada anilor 2001- 2003, cu cele două autobuze menţionate mai sus au fost efectuate mai multe transporturi ale membrilor celor doua echipe de fotbal, cheltuielile de transport fiind suportate de S. C Ampelum  S.A. Zlatna, din dispoziţia verbală a inculpatului  Măluşel Viorel Alexandru. Toate aceste cheltuieli efectuate au fost înregistrate în contabilitatea SC Ampelum SA Zlatna, separat de restul cheltuielilor de transport ale unităţii, în grupa Cheltuieli Generale ale Societăţii, cont „924 acţiuni sociale, alte cheltuieli”.

În totalul cheltuielilor de transport pentru cele două autobuze au fost cuprinse şi cheltuieli aferente exploatării autobuzelor şi anume cheltuielile cu salariile şoferilor, impunerile acestorala CAS, fond de sănătate, fond de accidente, alimente pentru toxicitate, fapt pentru care s-a solicitat S.C. Ampelum S.A. Zlatna indicarea expresă a cheltuielilor directe suportate cu ocazia exploatării autobuzelor. Din adresa nr. 2131/ 09.08.2004 a S.C. Ampelum S.A. Zlatna rezultă că în perioada 2001-2003 totalul cheltuielilor cu exploatarea efectivă a celor două autobuze (combustibil, ulei, piese de schimb, amortizoare) a fost de 1.748.266.655 lei ROL (174.8266 RON).

Potrivit raportului de expertiză contabilă judiciară efectuat în cauză valoarea totală a acestor cheltuieli înregistrate în perioada anilor 2001 -2003, afost de 2.842.865.644 lei ROL (284.286 RON), expertul apreciind că trebuie cumulate în aceste cheltuieli inclusiv cheltuielile cu manopera şoferilor, cu contribuţiilor aferente salariilor precum şi cheltuielile aferente folosirii autobuzelor, respectiv cota parte ce revine din cheltuielile cu întreţinerea garajului auto şi a celor cu cisterna de combustibil.

În cursul lunii aprilie 2003. autobuzul cu nr. de înmatriculare AB 04 JKB, condus de martorul C.P s-a defectat şi a fost retras la garajul unităţii, pentru reparaţii, care însă nu s-au mai efectuat din lipsa fondurilor necesare Aceasta situaţie a fost adusă la cunoştinţa inculpatului Măluşel, care pentru a sprijini în continuare cluburile sportive, a dispus verbal eliberarea de carburant pentru alimentarea altui autobuz aparţinând S.C. Serv Corm Zlatna, care urma să deservească cluburile sportive.

Între S.C. Serv Com S.A. Zlatna şi A.S. Minaur Zlatna s-a încheiat contract de publicitate, înregistrat sub nr. 1029/2.04.2003, prin care societatea punea la dispoziţia clubului sportiv mijloace de transport, iar clubul de fotbal asigura combustibilul necesar efectuării transportului. Contravaloarea acestor carburanţi a fost înregistrată în contabilitatea unităţii, fiind inclusă în cheltuielii totale de transport suportate de S.C. Ampelum S.A. Zlatna.

Pentru a se putea elibera carburantul s-au întocmit foi de parcurs fictive pe autobuzul defect al învinuitului C.P. După eliberarea fictivă a foilor de parcurs, şeful Serv. Transporturi -îmartorul J.V., a aprobat cantitatea totală de925 litrimotorină şi16 litriulei motor, carburanţi care au fost ridicaţi din unitate de către martorul T.E., angajat al S.C. Serv Com S.A. Zlatna.

În acelaşi act de sesizare s-a reţinut că, în drept, fapta inculpatului Măluşel Viorel Alexandru, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „folosire cu rea credinţă a creditului societăţii”, faptă prev. de art. 266 (în prezent art. 272) alin. 1 pct. 2 din Legea 31/1990 republicată. În cauză s-a constituit partea civilă SC Ampelum SA prin lichidator SC A&B Expert Insolvenţă SRL.

De ce a fost achitat la Tribunalul Alba

Pentru existenţa laturii obiective a infracţiunii se cer întrunite mai multe condiţii între care şi aceea ca „folosirea” creditului de care se bucură societatea (în sens economic) să fie realizată cu „rea-credinţă”, fără îndrituire legală şi în mod conştient privind lipsa îndrituirii. Această condiţie relevă şi legătura indisolubilă ce există între latura obiectivă şi cea subiectivă a acestei infracţiuni. Deci răspunderea penală este condiţionată de existenţa relei-credinţe în utilizarea bunurilor sau creditelor societăţii.

După cum rezultă din declaraţiile martorilor, în timpul directorilor I. şi T. se dădeau dispoziţii pentru transportul sportivilor, astfel de cheltuieli nu au fost niciodată analizate separat şi puse în discuţie şi că pentru acestea s-a dat descărcare de gestiune. Astfel, martorul J.V. a declarat că transportul echipelor de fotbal era un obicei al societăţii, „practic nu era nevoie ca inculpatul să-mi dea dispoziţie expresă” (f.92), iar martorul D.N. (f.369) a arătat că transportul echipei de fotbal se realiza de către SC Ampelum în baza unei înţelegeri între Consiliul de administraţie, sindicat şi Asociaţia Sportivă, cheltuielile nefiind analizate separat.

Martora S.M. a declarat că în calitatea sa de fost secretar al Consiliului de Administraţie a luat la cunoştinţă că, la un anumit moment, s-a discutat despre transportul echipei de fotbal iar toţi membrii consiliului de administraţie au fost de acord cu acesta. Din declaraţiile martorilor audiaţi în faza de judecată reiese aşadar că inculpatul a acţionat în virtutea practicii antecesorilor săi la conducerea Ampelum Zlatna, cu acordul consiliului de administraţie şi la solicitarea membrilor de sindicat, aspecte de natură a înlătura reaua-credinţă a inculpatului. Mai mult, în contractul colectiv de muncă încheiat în anul 2001 şi 2002, la art.143, respectiv art.152 se prevede ca SC Ampelum SA Zlatna să susţină activităţile cultural sportive din întreprindere şi din oraş.

Din raportul de expertiză contabilă rezultă că în anul 2001, SC Ampelum Zlatna avea „în spate” o pierdere neacoperită din anii precedenţi de peste 82,5 miliarde lei, iar „activele circulante nete” erau negative, pentru ca în anii 2002, 2003 situaţia financiară să se înrăutăţească şi mai mult, astfel că starea financiară precară a firmei nu s-a datorat sponsorizării echipelor de fotbal. De altfel, Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea nu interzice ca societăţile comerciale care înregistrează pierderi financiare să efectueze cheltuieli de sponsorizare.

Acelaşi raport de expertiză menţionează că sponsorizările efectuate de către SC Ampelum SA Zlatna către alte persoane juridice îmbrăcau fie forma unor contracte directe, fie forma unor cedări de creanţe, iar AGA aproba toate cheltuielile cu sponsorizarea inclusiv cele privind transportul echipelor de fotbal.  Faţă de aceste aspecte ce rezultă din ansamblul probator al cauzei, nu se poate reţine că inculpatul a folosit cu rea credinţă (incorect, necinstit, perfid, fără îndrituire legală) creditul de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia. Având în vedere că nu se poate reţine în sarcina inculpatului vreo culpă în producerea prejudiciului, instanţa de fond în mod corect a respins acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Ampelum SA Zlatna.

 Singura pedeapsă: 1 an de închisoare cu suspendare

Viorel Măluşel a mai fost condamnat în 2008 la 1 an de închisoare cu suspendare după ce a plătit ilegal din fondurile firmei cazarea fotbaliştilor la un hotel din Alba Iulia. A mai fost obligat alături de fostul director economic să plătească daune în valoare de aproximativ 500.000 de lei. În noiembrie 2012 a fost achitat penal definitiv într-un alt dosar în care a fost acuzat de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi fals intelectual, tot pe motiv de prescriere a faptei.

URL scurt: http://185.146.87.55/~anchetealba24/?p=90435

Publicat de pe Dec 16 2012. Publicat in Breaking News, Faliment. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Fostul director de la Ampelum Zlatna, Viorel Măluşel, condamnat să plătească 40.000 de euro pentru că a dispus transportul ilegal al fotbaliştilor de la Minaur şi Unirea Alba Iulia”

  1. […] Fostul director al combinatului de prelucrare a cuprului Ampelum Zlatna, Viorel Măluşel, trebuie să plătească daune civile în valoare de 174.000 lei (aproximativ 40.000 de euro) după ce timp de mai mulţi ani a decis ca fotbaliştii de la echipele Unirea Alba Iulia şi Minaur Zlatna să fie transportaţi cu autobuzele societăţii, fără a exista un contract între cele două părţi. Vezi ce spun judecătorii care au dat sentința pe Anchete.Alba24.ro […]

Lasa un raspuns

120x600 ad code [Inner pages]
300x250 ad code [Inner pages]

Comentate recent